Onze partners

ORI is de nationale sectororganisatie va advies- en ingenieursbureaus. Ze organiseert, representeert en informeert meer dan 2500 professionals, die actief zijn in zowel publieke als private projecten, en dit binnen verschillende domeinen, zoals gebouwen, infrastructuur, stedelijke ontwikkeling, omgeving en industrie. Hun gespecialiseerde dienstverlening bestaat uit ontwerp-, engineering-, studie- en adviesopdrachten.

IDEA Consult verstrekt onafhankelijk research-based advies of begeleiding aan organisaties en besturen op verschillende niveaus: lokaal, intermediair, regionaal en Europees. Thinking ahead is de baseline van IDEA Consult en van hieruit wordt kennis vertaalt in bruikbare concepten en oplossingen voor actuele maatschappelijke uitdagingen. De medewerking vanuit IDEA Consult gebeurt door David Nassen, senior adviseur strategie en samenwerking mét impact.

Bataljong is een ledenorganisatie van lokale besturen, waar geijverd wordt voor meer, beter en breder jeugdbeleid in Vlaamse Steden en gemeenten. Ze ondersteunen, verbinden en inspireren jeugdambtenaren, schepenen van jeugd en jeugdraden om samen werk te maken van het jeugdbeleid van de toekomst in de gemeente. Circulair bouwen is relatief nieuw in de sector en nog niet echt geïntegreerd in de werking van Bataljong. Ze zetten met Circularia de eerste stappen om samen met de leden expertise op te bouwen.

cult! vzw is de netwerkorganisatie van cultuurhuizen in Vlaanderen en Brussel. Als organisatie proberen ze in te zetten op de toekomstgerichte vraagstukken die spelen bij de cultuurhuizen, van visie tot programmatie, van infrastructuur tot uitwisseling. Onlosmakelijk zijn daar ook vernieuwende vormen van bouwen en (her)denken mee verbonden, zoals circulair bouwen.

In een drukbezet sportlandschap focust de ledenvereniging en kenniscentrum Netwerk Lokaal Sportbeleid zich op professionals in het lokale sportbeleid. Ze zijn het netwerk van ambtenaren actief in én betrokken bij gemeentelijk sportbeleid, sport- en vrijetijdsdiensten, schepenen en verantwoordelijken van sportinfrastructuren, zwembaden en recreatiecentra.

In samenwerking met

Contact

Heb je vragen over circulair bouwen binnen jouw project, of heb je interesse om meer te weten over Circularia? Neem dan zeker contact op met ons door het formulier in te vullen.