Onze bevindingen, samengevat

Wat zijn nu de ultieme tips om een bouwproject in de vrijetijds-, sport- en cultuursector circulair aan te pakken?

Bepaal de visie en doelstellingen van het project en de bijbehorende eisen en uitdagingen. Dit gaat over de ambities op vlak van duurzaamheid, maar ook de visie op het cultuurhuis, de sportinfrastructuur of de ruimte voor kinderen/jongeren. Neem ook de context en uitdagingen op vlak van exploitatie mee: gebeurt dit privaat, door verenigingen, door de gemeente zelf, …?

Betrek de juiste actoren, zoals de opdrachtgever (technische dienst, dienst gebouwen, de sport-, jeugd- of cultuurambtenaar), de ingenieurs, de architecten, de bouwbedrijven, de milieu- en duurzaame-energie experts en de overheid, vanaf het begin bij het proces.

Participatietrajecten zijn waardevol en essentieel, maar betrek iedereen op de juiste manier en zorg dat de nodige kennis aanwezig is en vlot kan doorstromen. Zowel over gebruik bij de bouwpartners als over technieken en materiaal bij toekomstige gebruikers.

Gebruik circulaire materialen en technieken bij het ontwerpen van het project en toets de duurzaamheid en milieueffecten. Simulaties en studiewerk vooraf zijn hun investering waard en lonen bij de uitvoering en de exploitatie in de toekomst.

Voer het project uit met de nodige begeleiding en ondersteuning rond deze materialen en technieken van de betrokken actoren.

Monitor en evalueer het project gedurende de levensduur en stel bij waar nodig om te blijven voldoen aan de visie en doelstellingen. Circulair bouwen is een proces en vraagt een volledige life-cycle-benadering.

Deel het verhaal van het project en de kennis en ervaring met andere actoren, zodat het circulaire denken en werken zich verder verspreidt.

Wat moet een bestek voor een studie/ontwerp/architectuuropdracht of Design-Build van een circulair bouwproject bevatten?

Inleiding

De basisprincipes en voordelen van circulair bouwen, evenals de reden waarom het belangrijk is om hiermee aan de slag te gaan.

Planvorming en ontwerp

De stappen die genomen moeten worden om een circulair bouwproject voor te bereiden, waaronder het bepalen van de doelstellingen en het maken van een plan voor het ontwerp.

Materialen en producten

De verschillende materialen en producten die nodig zijn voor een circulair bouwproject, inclusief de keuzes die kunnen worden gemaakt om de impact op het milieu te verminderen.

Bouw en installatie

De stappen die nodig zijn om het circulair bouwproject uit te voeren, inclusief de verantwoordelijkheden van de verschillende bouwactoren.

Gebruik en onderhoud

De stappen die nodig zijn om het circulair bouwproject in gebruik te nemen en op langere termijn te onderhouden, inclusief de verantwoordelijkheden.

Afvalbeheer en recycling

De stappen die nodig zijn om het afval te beheren en te recyclen, ook hier inclusief de verantwoordelijkheden.

Het financiële kader definiëren

Het is bij de opmaak van bestekken en de voorbereiding van masterplannen belangrijk om na te denken over de verschillende financiële overwegingen die bij een circulair bouwproject aan de orde komen, evenals de mogelijke subsidies die beschikbaar zijn.

Is er ruimte voor een volledige levenscyclusanalyse? Kunnen de budgetten mee groeien met de circulaire aanpak en evolutie? Is er ruimte voor advies?

Het gaat niet enkel om het zetten van een gebouw, maar om het realiseren en kunnen gebruiken van vrijetijdsvoorzieningen waardevol voor diverse generaties.

Contact

Heb je vragen over circulair bouwen binnen jouw project, of heb je interesse om meer te weten over Circularia? Neem dan zeker contact op met ons door het formulier in te vullen.