Rol van het advies- en ingenieursbureau

Advies- en ingenieursbureaus spelen een cruciale rol in het circulaire bouwproces. Ze hebben de verantwoordelijkheid om duurzame en circulaire oplossingen te implementeren die bijdragen aan een beter milieu en een efficiëntere en duurzamere toekomst.

Advies en ondersteuning

Advies- en ingenieursbureaus bieden advies en ondersteuning aan opdrachtgevers en bouwbedrijven over de meest duurzame en circulaire opties voor het ontwerp en de uitvoering van bouwprojecten.

Technische uitvoering

Ze zijn verantwoordelijk voor de technische uitvoering van bouwprojecten, waaronder het ontwerpen en plannen van de bouwwerkzaamheden en het monitoren van de uitvoering van deze werkzaamheden.

Innovatie

Ze hebben de nodige kennis en expertise om innovatieve technologieën en methoden te identificeren, en deze te implementeren in het circulaire bouwproces.

Materiaalkeuze

Advies- en ingenieursbureaus kunnen helpen bij het bepalen van de meest geschikte materialen voor het bouwproject, rekening houdend met de criteria van duurzaamheid en circulariteit.

Levenscyclusanalyse

Ze kunnen een levenscyclusanalyse (life cycle assesment) uitvoeren voor de verschillende aspecten van het bouwproject, waaronder de materialen, systemen en technologieën, om te bepalen welke het meest circulair zijn.

Bezoek zeker eens de website van sectororganisatie ORI om een overzicht te krijgen van advies- en ingenieursbureaus in België. 

Contact

Heb je vragen over circulair bouwen binnen jouw project, of heb je interesse om meer te weten over Circularia? Neem dan zeker contact op met ons door het formulier in te vullen.