Circularia is er ook voor andere sectoren

Binnen dit project hebben we onze focus gelegd op bouwprojecten in de vrijetijds-, sport-, en cultuursector. In feite kan elke sector baat hebben bij de overgang naar een circulaire aanpak, omdat dit bijdraagt aan een duurzamere en veerkrachtigere samenleving.

Woningbouw

Circulaire bouwprojecten in de woningbouw kunnen helpen om de energie-efficiëntie en duurzaamheid van huizen te verhogen, wat bijdraagt aan een comfortabeler en gezonder leefklimaat voor de bewoners.

Retail

In de retailsector kunnen circulaire bouwprojecten helpen om de milieubelasting van winkels te verminderen door het (her)gebruik van duurzame materialen en grondstoffen, de implementatie van energie-efficiënte systemen en door het verminderen van afval.

Industrie

De industrie kan een circulaire aanpak gebruiken om productieprocessen duurzamer te maken, grondstoffen optimaal te (her)gebruiken, energie op een effciënte manier te produceren, de afvalproductie te verminderen, en innovatieve diensten en producten te ontwikkelen die kunnen leiden tot nieuwe markten en verdienmodellen.

Onderwijs

Circulaire bouwprojecten in de onderwijssector kunnen helpen om de duurzaamheid en de milieubelasting van scholen en universiteiten te verminderen. Verder zijn zij het ideale platform om circulaire processen te promoten bij de jongeren.

Gezondheidszorg

In de gezondheidszorg kan een circulaire aanpak helpen om de duurzaamheid te verhogen en de milieubelasting van ziekenhuizen en andere gezondheidszorginstellingen te verminderen.

Recreatie en toerisme

In de recreatie- en toerismesector kan men streven naar het ontwerpen van accomodaties met een lange levensduur, het gebruik van innovatieve technologieën om de duurzaamheid en milieubelasting van hotels, campings en andere toeristische attracties te verminderen.

Contact

Heb je vragen over circulair bouwen binnen jouw project, of heb je interesse om meer te weten over Circularia? Neem dan zeker contact op met ons door het formulier in te vullen.