Rol van de overheden

In België zijn al verschillende initiatieven genomen om circulair bouwen te bevorderen. Het is belangrijk om deze aanpak en bijhorende processen verder te ontwikkelen en te versnellen, zodat België een voorloper kan worden op het gebied van circulair bouwen.


Deze processen zijn eveneens van belang om bouwprojecten in de sport-, cultuur- en vrijetijdsector circulair te maken. Advies- en ingenieursbureaus spelen een belangrijke rol in de totaalaanpak of de systeembenadering van bouw- en infrastructuurprojecten. In de praktijk zijn zij vaak zeer vroeg in het bouwproject betrokken, en dit vaak in fases waar lokale professionals in sport, jeugd of cultuur nog niet rond de tafel zitten. Circulair bouwen, en zeker in bouwprojecten van vrijetijdsvoorzieningen, is hierdoor zeer actueel.


Bouwprojecten, zowel renovatie als nieuwbouw, zijn belangrijke sleuteldossiers in het lokale sport-, jeugd- en cultuurbeleid. Wekelijks maken namelijk honderdduizenden burgers gebruik van sporthallen, zwembaden, jeugdlokalen, jeugdhuizen, cultuurcentra, bibliotheken, ontmoetingsruimten, …
Het is hierbij dus zeer belangrijk om samen te werken met alle betrokken partijen, zoals advies- en ingenieursbureaus, architecten, bouwbedrijven, grondstofleveranciers en afvalverwerkers, dit om de efficiëntie en de duurzaamheid van circulair bouwen te verhogen.


Overheden kunnen hierbij samen met deze actoren een grote impact hebben door actie te nemen op verschillende domeinen en beleidsniveaus:

Milieu

Door het opstellen van duidelijke wet- en regelgevingen kunnen circulaire bouwprojecten aangemoedigd en gestimuleerd worden. Circulaire systemen kunnen namelijk helpen om de milieubelasting te verminderen en de uitputting van natuurlijke grondstoffen te beperken. Dit vermindert de impact van productie en consumptie op het milieu en helpt om een duurzame toekomst te waarborgen.

Voorbeelden zijn hierbij de regelgeving omtrent watergebruik op sportdomeinen, de infill voor kunstgrasvelden, de gebruikte materialen in jeugdlokalen, …

Onderwijs en training

Het is belangrijk om de bouwsector te informeren en te trainen over circulair bouwen. Dit kan door het aanbieden van opleidingen, workshops en trainingen voor professionals en werknemers.

Sectororganisaties kunnen hier een belangrijke rol spelen en partner zijn in permanente bijscholing van hun leden omtrent nieuwe en toekomstige technieken en inzichten.

Technologie

Technologie speelt een cruciale rol in circulair bouwen. Er zijn veel innovatieve technieken en materialen beschikbaar die het proces van circulair bouwen kunnen verbeteren en versnellen.

Een belangrijk voorbeeld hierbij is BIM (Building Information Model of het bouw­informatiemodel), die het mogelijk maakt om dynamische simulaties uit te werken (o.a. koeling, ventilatie, …) dankzij beschikbare data.

Financiering

Circulair bouwen vereist investeringen in zowel nieuwe technologieën, materialen en processen. Om het proces in die mate te versnellen kunnen overheden (en bedrijven) financiering ter beschikking stellen. In diverse subsidiemechanismen, zowel voor sportinfrastuctuur, jeugdruimte als culturele infrastructuur, kan aandacht voor circulair bouwen ingepast worden en gezien worden als belangrijke innovatie.

Economie

Circulair ondernemen kan helpen om kosten te besparen door het hergebruik van grondstoffen en materialen én door het verminderen van de afvalproductie. Het opschalen van de productiviteit en de verhoogde efficiëntie zorgen voor nieuwe bedrijfsmogelijkheden die de economie op hun beurt versterken.

Sociale verantwoordelijkheid

Circulariteit is ook belangrijk vanuit een maatschappelijk perspectief. Het vermindert de uitbuiting van mensen en natuurlijke hulpbronnen, en bevordert eerlijker en meer duurzame productie- en consumptiepatronen.

Duurzaamheid

Circulariteit is een belangrijk onderdeel van de overgang naar een duurzame en veerkrachtige samenleving. Het creëert een systeem waarin grondstoffen, materialen en energie op een efficiënte en duurzame manier worden geproduceerd en geconsumeerd, wat bijdraagt aan een betere toekomst voor onszelf en voor toekomstige generaties.

Kortom, circulair bouwen beoogt impact op lange termijn en draagt bij tot het realiseren van de SDG’s.

Contact

Heb je vragen over circulair bouwen binnen jouw project, of heb je interesse om meer te weten over Circularia? Neem dan zeker contact op met ons door het formulier in te vullen.