Financiering versus investering

De vraag is niet zozeer: “Wat kost een circulair gebouw meer?”, maar wel: “Investeren we in voorafgaand studiewerk om de circulariteit van een ontwerp, gebouw of infrastructuur te toetsen en op langere termijn de vruchten te plukken?”. Diverse tools en technieken kunnen dit denkproces mogelijk maken.

De return on investment (ROI) van een circulair bouwproces is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de grootte en de complexiteit van het project, de duurzaamheidsdoelstellingen en de kosten van circulaire materialen en technieken. In het algemeen kunnen we beschouwen dat de ROI hoger is voor grotere en meer complexe projecten, waardoor de investering in het circulair aanpakken van kleinere projecten te groot kan zijn. Daarom is het belangrijk om voldoende ver te gaan in het circulair bekijken van zowel de infrastructuur, het gebouw, als de omgeving (landschap, riolering, …).

Het is tevens van groot belang om investeerders in bouwprojecten te overtuigen van de voordelen van een circulair bouwproces. Dit kan door hen te informeren over de successen en de veranderingen in de wet- en regelgeving op het gebied van duurzaamheid en milieubescherming, en door het aantonen van de positieve impact op lange termijn.

Een belangrijke factor die hen kan overhalen om een bouwproject circulair aan te pakken, is het verminderen van operationele kosten. Circulair bouwen betekent dat er minder energie en grondstoffen nodig zijn en er minder afval ontstaat, waardoor de operationele kosten lager zullen liggen. Bovendien kunnen circulaire bouwprojecten zich onderscheiden in de markt en kunnen ze aantrekkelijk zijn voor consumenten die meer waarde hechten aan duurzaamheid en milieubescherming.

Naast de lagere operationele kosten, heeft men dus ook te maken met een verhoogde waarde en reputatie, en meer waardevolle, duurzame gebouwen. In combinatie met de bewezen successen en de toenemende veranderingen in de wet- en regelgeving op het gebied van duurzaamheid en milieubescherming, wordt circulair bouwen eerder een must in plaats van een nice to have.

Het is ook belangrijk om duidelijk te maken dat de initiële investeringskosten voor circulaire materialen en technieken, meestal eenmalige kosten zijn en dat deze zich op de lange termijn terugbetalen door de verminderde operationele kosten en verhoogde waarde van het project.

Daarnaast is het ook mogelijk om subsidies en/of leningen aan te vragen voor circulaire bouwprojecten.

De vraag is niet zozeer:

“Wat kost een circulair gebouw meer?”,

maar wel:

“Investeren we in voorafgaand studiewerk om de circulariteit van een ontwerp, gebouw of infrastructuur te toetsen en op langere termijn de vruchten te plukken?”. Diverse tools en technieken kunnen dit denkproces mogelijk maken.

Contact

Heb je vragen over circulair bouwen binnen jouw project, of heb je interesse om meer te weten over Circularia? Neem dan zeker contact op met ons door het formulier in te vullen.